MijnFotoWeb - Home MijnFotoWeb Copyright ©2024
Passoft WebDev
All rights reserved

Disclaimer


MijnFotoweb wordt ter beschikking gesteld door Passoft WebDev.

Passoft WebDev geeft geen garanties over de werking van de software en Passoft WebDev kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade m.b.t. het gebruik van de software en/of de opslag van digitale informatie in welke vorm dan ook.

Passoft WebDev is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor (eventueel vermeende) auteursrechten m.b.t.
de geplaatste content. Door het gebruik van deze website verbindt iedere gebruiker zich onherroepelijk om MijnFotoweb c.q. Passoft WebDev te vrijwaren tegen elke vordering van derden voortvloeiende uit het gebruik van MijnFotoweb.


Privacyverklaring
Identiteit
Passoft Informatie Techniek V.O.F. en Passoft WebDev ingeschreven bij kvk onder nr. 09057025
Dr. Grashuisstraat 36, 7021 CL  te Zelhem
Tel. 0314-345198
E-mail: info@passoft.nl
tezamen hierna te noemen Passoft.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Onderstaande persoonsgegevens worden opgeslagen op MijnFotoweb:
Naam van het Fotoweb
Naam gebruiker
Adres
Woonplaats
E-mailadres
Wachtwoorden voor Privé en Beheer.
Toestemming is verkregen door het eigen invullen van deze gegevens.
Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van de zakelijke contacten, informatie verstrekking, offertes, facturen en het uitvoeren van systeembeheer.
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
Passoft verzendt geen nieuwsbrieven. Een E-mail kan verzonden worden met relevante informatie specifiek voor de klant.

Duur van de opslag
De persoonsgegevens worden bewaard voor zolang de zakelijke relatie voortduurt en in de financiële administratie gedurende de door de fiscus voorgeschreven bewaartermijn.
De klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk gedaan  worden of per E-mail aan info@passoft.nl. Daarbij kan hij/zij ook verzoeken om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.
De klant heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Op de website van MijnFotoweb worden alleen sessiecookies gebruikt, deze worden verwijderd na het afsluiten van de browsersessie.

Beveiliging
Onze websites zijn beveiligd met een SSL certificaat TLS 1.3 en dubbele autorisatie. Wachtwoorden worden niet omkeerbaar (Irreversible) met het sha256 algoritme opgeslagen. Passoft heeft gedegen GDPR compliant verwerkersovereenkomsten met elke houdster maatschappij van het datacentrum waar servers van Passoft zijn ondergebracht.
MijnFotoweb - FotoWeb aanmaken
Nieuw


MijnFotoweb - Beheer wachtwoord vergeten
Wachtwoord

uitleg | contact | spelregels | disclaimer
Versie 10.47 21-10-2023