MijnFotoWeb - Home MijnFotoWeb Copyright ©2024
Passoft WebDev
All rights reserved

Uitleg


Op MijnFotoWeb zijn alle Foto's en FotoWeb's, op PC of op je mobiel, volledig webgeoriënteerd te beheren.

De link (url) naar de Voorkant van dit FotoWeb bestaat uit:
https://www.MijnFotoWeb.nl/Naam
Je komt dan op de verzamelpagina met alle FotoMappen.
Bij elke FotoMap staat tussen haakjes het aantal Foto's vermeld. Klik op een FotoMap om een overzicht van alle Foto's in deze FotoMap te krijgen. Je kunt kiezen tussen 1 kolom of 2 kolommen.
Klikken op een Foto opent deze in een popup-scherm dat ook op volledige schermbreedte gezet kan worden.

Rechts bovenaan staat het aantal keren dat de Foto is bekeken, dus geopend in dit pop-up venster.
Onder de Foto staat het eventueel ingevoerde Commentaar.
Midden onder de Foto staat de keuze 'Foto in het originele formaat'. Een klik op deze keuze opent de Foto in een 'Open Browser Window' en is dan ook in het originele formaat te downloaden.

Links onder staat de keuze 'Exif info', klik er op om de gehele lijst technische informatie (metadata) te bekijken (mits deze is mee genomen). Klik op dit venster om te sluiten.

Rechts onder staat de keuze 'Locatie'. Als de GPS coördinaten mee zijn genomen in de metadata dan wordt in Google Maps de locatie getoond. Klik op sluiten om te sluiten.

Met de linker- en rechter muisknop, of links en rechts klikken op de Foto, is deze FotoMap door te bladeren.

Deze Voorkant van het FotoWeb kan privé of publiek gemaakt worden door de keuze van een Wachtwoord (initieel is dat: izn). Een inlognaam is niet nodig.

Klik op MijnFotoweb - Beheer
om naar de Achterkant (het Beheer) van dit FotoWeb te gaan. Na het invoeren van het Beheerwachtwoord (initieel is dat: web) kom je dan op de Achterkant van je FotoWeb terecht. Een inlognaam is niet nodig.
Hier voer je het totale beheer over je FotoWeb.
Het is dus belangrijk om een goed Beheerwachtwoord te kiezen!

Binnen dit Web kunnen willekeurig veel FotoMappen aangemaakt worden.
Standaard zijn de mappen Archief en Prullenbak aanwezig die niet zichtbaar zijn aan de Voorkant.

Alleen Foto's die in de Prullenbak zitten kunnen worden verwijderd.

MijnFotoWeb onderscheidt zich van andere 'Webs' o.a. doordat de Foto in de aangeboden maximale resolutie wordt opgeslagen, inclusief aanwezige Exif-meta informatie.

Klik op MijnFotoweb - Home
Om naar het begin (Home) van je FotoWeb te gaan.

Klik op MijnFotoweb - Delen
om anderen uit te nodigen je FotoWeb te bekijken. Om deze optie te kunnen gebruiken moet je als beheerder ingelogd zijn.
Sta je op het overzicht van mijn FotoMappen dan kun je een uitnodiging versturen om het gehele FotoWeb te bekijken. Als het een privé FotoWeb is dan kun je ook het Wachtwoord in de Eigen tekst mee sturen.

In het venster Naar kun je een willekeurig aantal E-mailadressen intikken of plakken, gescheiden door een ; die bewaard blijven voor een volgende keer. Evenzo is dat het geval met de Eigen tekst. Zonodig ook het wachtwoord meesturen. De eerste Foto in de eerste FotoMap wordt meegezonden.

Sta je in een FotoMap dan kun je een uitnodiging versturen om alleen de inhoud van deze FotoMap te bekijken. Als het een privé FotoWeb is geeft de link alleen toegang tot deze FotoMap. De vensters Naar en Eigen tekst als boven.
De eerste Foto uit die FotoMap wordt meegezonden.

Klik op MijnFotoweb - FotoWeb aanmaken
Om een nieuw FotoWeb aan te maken.

Klik op MijnFotoweb - Beheer
Om naar het beheer van je FotoWeb te gaan. Bij alle menu-keuzes geldt dat je met een klik links boven op het Logo terugkeert naar dit overzicht

Klik op MijnFotoweb - Beheer wachtwoord vergeten
Als je het Beheer wachtwoord bent vergeten. Controleer je E-mail (Spam-box) of er een Wachtwoord Herstel Link naar je E-mail adres is gestuurd.

Foto's Uploaden sleep je Foto's direct vanaf je PC of Mobiel naar het venster. Klik op het venster om via de verkenner Foto's te selecteren. Vergeet niet om eerst de juiste FotoMap te kiezen!

Foto's Draaien geeft de mogelijkheid om iedere Foto 90 graden links- of rechts om te draaien.

Foto's Verplaatsten geeft de mogelijkheid om één of meerdere Foto's tegelijk van de ene FotoMap naar een andere FotoMap te verplaatsten. Bestaat de Foto al in die andere FotoMap dan wordt deze niet verplaatst.
Foto's Verwijderen dan moet je de Foto's eerst verplaatsen naar de Prullenbak.

Foto's Kopiëren geeft de mogelijkheid om één of meerdere Foto's tegelijk van de ene FotoMap naar een andere FotoMap te kopiëren.

Foto's Verwijderen geeft de mogelijkheid om Foto's die in de Prullenbak zitten definitief te verwijderen. Natuurlijk is het ook mogelijk om Foto's die in de Prullenbak zitten weer te verplaatsten naar een andere FotoMap.

Foto's Volgorde geeft de mogelijk om de Foto's in een FotoMap te rangschikken naar eigen keuze. Standaard staan de Foto's in de volgorde waarin je ze upload.

Foto's Commentaar geeft de mogelijkheid om bij elke Foto een 'onbeperkt' onderschrift (Commentaar) te plaatsten. Tevens staat bij iedere Foto het aantal keren dat deze Foto is bekeken.

FotoMap Aanmaken geeft de mogelijkheid om een nieuwe FotoMap aan te maken van maximaal 100 karakters. Er is geen begrenzing op het aantal FotoMappen.

FotoMap Hernoemen geeft de mogelijkheid om een bestaande FotoMap een andere omschrijving te geven. Dit heeft geen gevolgen voor de Foto's die in de FotoMap staan.

FotoMap Verwijderen geeft de mogelijkheid om een lege FotoMap te verwijderen. De Foto's dus eerst verplaatsten naar het Archief of naar de Prullenbak.

FotoWeb Instellingen geeft de mogelijkheid om onderstaande instellingen te wijzigen:
Naam van het FotoWeb

Beheer wachtwoord
Je ziet de Hash (Irreversible) van het Beheer wachtwoord. Tik je niets in dan blijft het Beheer wachtwoord ongewijzigd.

Web wachtwoord
Je ziet de Hash (Irreversible) van jouw Web wachtwoord. Tik je niets in dan blijft het Web wachtwoord ongewijzigd.

Gebruikersgegevens
Naam*, Adres, Postcode, Woonplaats, Land en E-mailadres*. (* Verplicht)

Tevens worden de Abonnementsgegevens, het actuele aantal Mb's dat in gebruik is en het aantal hits op jouw FotoWeb vermeld.
Staat jouw FotoWeb te lang open dan kom je op het DemoWeb terecht en moet je opnieuw inloggen op jouw FotoWeb.

Op MijnFotoWeb is geen reclame, er is geen 'community', er is alleen maar je eigen FotoWeb dat je naar eigen believen publiek of privé kunt houden.

Er zijn wel gedragsregels met betrekking tot goed fatsoen.

mei 2007...november 2023,
Ben te Paske.
MijnFotoweb - FotoWeb aanmaken
Nieuw


MijnFotoweb - Beheer wachtwoord vergeten
Wachtwoord

uitleg | contact | spelregels | disclaimer
Versie 10.47 21-10-2023